80. let od vyhlášení všeobecné mobilizace 23.září 1938[ 23.9.2018 - (ossack ]
Dnes, ve 22:20 hodin tomu bude právě 80 let od následující zprávy: "Vláda republiky Československé vyhlašuje podle §57. odst.1 a 3 zákona ze dne 13. května 1936, č. 131 Sb.z. a n., o obraně státu, den 23. září 1938, jimž byla nařízena presidentem republiky podle §23. branného zákona mobilisace, za den vstupu státu Československého do branné pohotovosti.".
Vzpomeňte na všechny ty muže, kteří už tu s námi bohužel nejsou a co tehdy v kritických dnech naplnili více jak 40 divizí a chtěli se bránit. Začal jim tehdy týden naděje. Vzpomeňte na ně jak každá/každý uznáte za vhodné. Zaslouží si to jak oni, tak republika, které v tehdejší podobě zbývalo pár dnů života.
Je nám nesmírnou ctí mít možnost zachovat a připomínat odkaz Vás všech tam nahoře na nebeských hranicích. Děkujeme, že jste byli.
 
 
Mobilizace ve fotografii[ 20.5.2018 - (ossack ]
Mobilizace ve fotografii, Armáda a Stráž obrany státu v letech 1938–1939. Nová knížka od autorů Jardy Beneše a Jiřího Suchánka spatřila světlo světa a určitě jí doporučuji všem zájemcům nejen o opevnění, ale vůbec naše ozbrojené sbory v předvečer Druhé světové války. Knížku je možno sehnat např. ZDE, nebo ve standardní síti knihkupectví.
 
 
Dalších 25 výkresů od Jana Škody[ 13.5.2018 - (ossack ]
Jsem moc rád, že se ke dvěma kamarádům Oldovi Gregarovi a Zdeňkovi Komancovi stran výkresů přidal další bunkrologický bard - Honza Škoda. Do databáze tím pádem přibylo dalších 25 výkresů a aktuálně jich tedy databáze obsahuje 478. Je skvěle, že pánové jsou ochotni se takto podělit o plody své práce. Chlapi díky za to co jste pro bunkry udělali!
 
 
Nové výkresy Oldřicha Gregara a Zdeňka Komance[ 11.5.2018 - (ossack ]
před víkendem se nám databáze rozrostla o dalších 108 nových výkresů od výše uvedených dvou pánů. Celkem tedy nyní databáze nabízí 453 výkresů těžkých objektů.
Při jejich zpracování jsme si opět s úžasem opakovali co práce to muselo všechno dát zaměřit, spočítat, nakreslit. A aby toho nebylo málo, tak si člověk u toho taky uvědomí jak krásné ty naše bunkry byly a jaká škoda je, že se na nich takto vyřádili nejdřív Němci, pak Kovošrot a nakonec vandalové. Až tedy někdy budete obcházet K-S 7, nebo K-S 9 vzpomeňte si na to, jak to těmto zarostlým ruinám sluší na výkresech a jak vypadaly v dobách své největší slávy.
Oldo, Zdeňku, opět a rád zde zkonsttuji, že mi je ctí! Poděkování pak patří i Michalovi Prášilovi, který se postaral o převedení do elekttronické podoby.
 
 
Ztracené varty - nová kniha Radana Láška[ 15.3.2018 - (ossack ]
Zajímají Vás události krizového podzimu roku 1938 v šumavském pohraničí? Pak právě pro Vás je určeno první souhrnné zpracování těchto dramatických událostí v oblasti od Železné Rudy po Vyšší Brod, které vydal kolega Radan Lášek (autor skělých publikací o obranném postavení na Vltavě či Krkonoších aj.).
Vázanou knížku formátu A5 o 248mi stranách s desítkami fotografiií a unikátními svědectvími přímých účastníků lze pořídit u autora, nebo v kvalitních knihkupectvích či eshopech.
Bližší detaily ke knížce Ztracené varty včetně obsahu a ukázek