Obsažená měření:
Průměrné souřadnice
 Y: 5336378
 X: 3653788
 
Urban
 Y: 5336373 [5m]
 X: 3653792 [4m]
 O: 7m
 
BLooDiK
 Y: 5336381 [3m]
 X: 3653773 [15m]
 O: 15m
 
Sýkora O.M.S.
 Y: 5336380 [1m]
 X: 3653792 [5m]
 O: 5m
 
Lada
 Y: 5336379 [1m]
 X: 3653794 [6m]
 O: 6m
 
 
Zobrazené výsledky výpočtů jsou zaokrouhleny na celá čísla z čehož mohou vznikat odchylky(max.1m)